Дитяча клінічна психологія – напрямок у медичній психології, який займається оцінкою психічного стану дитини, розробкою та реалізацією корекційного плану, реабілітаційної програми. Як правило, пацієнтами клінічного психолога є діти, у яких відзначаються або підозрюються відхилення в особистісному або інтелектуальному розвитку, спостерігаються форми поведінки, що відхиляються, психосоматичні та прикордонні розлади.

  У структурі лінічної психології можна назвати такі основні розділи: патопсихологія займається оцінкою ступеня порушень пам'яті, уваги, емоційної сфери, мислення при різних захворюваннях; нейропсихологія вивчає перебіг психічних процесів і натомість функціонування центральної нервової системи, і навіть за її порушеннях; психосоматика займається вивченням того, яку роль формуванні фізичних недуг грають психічні порушення.